Organising Committee

Here are Organising Committee Members

Kenji Uchino
Kenji Uchino

Pennsylvania State University, USA

Fawang Liu
Fawang Liu

Queensland University of Technology, Australia

Ying Hao Eddie Chu
Ying Hao Eddie Chu

National Tsing Hua University, Taiwan

Dezso L Beke
Dezso L Beke

University of Debrecen, Hungary

Riadh Bourzami
Riadh Bourzami

Public university in Strasbourg, France

H M Srivastava
H M Srivastava

University of Victoria, Canada

Fatima Ternero Fernandez
Fatima Ternero Fernandez

University of Seville, Spain

Francisco Bulnes
Francisco Bulnes

Selinus University, Mexico

Andrei Rotaru
Andrei Rotaru

University of Craiova, Romania

Jinbo Pang
Jinbo Pang

University of Jinan, China

Nakasi Maria Anna
Nakasi Maria Anna

National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Lunyong Zhang
Lunyong Zhang

Harbin Institute of Technology, China

Rachid Masrour
Rachid Masrour

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco

Guohua Xie
Guohua Xie

Wuhan University, China

Bouhmaidi Soukaina
Bouhmaidi Soukaina

Universite Abdelmalek Essaadi, Morocco

Yinlian Zhu
Yinlian Zhu

Songshan lake Materials laboratory, China

Giuseppe Failla
Giuseppe Failla

University of Reggio Calabria, Italy

Yuliang Mao
Yuliang Mao

Xiangtan University, China

Gunnar Suchaneck
Gunnar Suchaneck

Technical University Dresden, Germany

Guang Yu Zhu
Guang Yu Zhu

College of Environment and Ecology Chongqing University, China

Zouheir Bitar
Zouheir Bitar

Beirut Arab University, Lebanon

Tingping Hou
Tingping Hou

Wuhan University of Science and Technology, China

Khalfaoui Mohamed
Khalfaoui Mohamed

University of Monastir, Tunisia

Israa Medlej
Israa Medlej

Southern University of Science and Technology, China

Arash Javanmard
Arash Javanmard

University of Tabriz, Malaysia

Qingsong Huang
Qingsong Huang

Sichuan University, China