Posters

Bauyrzhan Myrzakhmetov
Bauyrzhan Myrzakhmetov

National Laboratory Astana, Nazarbayev University
Kazakhstan

View Biography
Politaeva Natalia
Politaeva Natalia

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russia

View Biography
Levina Anastasia
Levina Anastasia

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Russia

View Biography