Speakers

Plenary Speakers

Chuanbao Cao

Chuanbao Cao

Beijing Institute of Technology
China

Biography
Liangchi Zhang

Liangchi Zhang

The University of New South Wales
Australia

Biography
Shi-Hong Zhang

Shi-Hong Zhang

Chinese Academy of Sciences
China

Biography
Karim R. Allahverdiyev

Karim R. Allahverdiyev

Azerbaijan National Aviation Academy
Azerbaijan
Biography