Organising Committee

Here are Organising Committee Members

Yaochun Shen
Yaochun Shen

The University of Liverpool
UK

View Biography
Jian Guo Zhang
Jian Guo Zhang

London South Bank University
UK

View Biography
Xiao Hua Yu
Xiao Hua Yu

California Polytechnic State University
USA

View Biography
Y Jay Guo
Y Jay Guo

University of Technology Sydney
Australia

View Biography
David J Moss
David J Moss

Swinburne University of Technology
Australia

View Biography
Moussa Boukhnifer
Moussa Boukhnifer

Lorraine University
France

View Biography
Fushuan Wen
Fushuan Wen

Tallinn University of Technology
Estonia

View Biography
Cheng Siong Chin
Cheng Siong Chin

Newcastle University
Singapore

View Biography
Kwanho You
Kwanho You

Sungkyunkwan University
South Korea

View Biography
Sohrab Mirsaeidi
Sohrab Mirsaeidi

Beijing Jiaotong University
China

View Biography
Joao Gama
Joao Gama

University of Porto
Portugal

View Biography
Shengyong Xu
Shengyong Xu

Peking University
China

View Biography
Hartmut Hinz
Hartmut Hinz

University of Applied Sciences
Germany

View Biography
Lazhar Manai
Lazhar Manai

University of Carthage
Tunisia

View Biography